Aan de hand van totaalscores en bijbehorende normscores kunnen t-scores verkregen worden.
De interpretatie van meetinstrumenten bij jongere moet niet zijn: hoe hoger de score, hoe hoger het risico.
Bij jongeren zijn de beschermende factoren van grotere invloed dan bij volwassenen, daarom moeten die bij jongeren worden meegenomen in een meetinstrument.Voor negatieve krantenkoppen zorgen de Roma op dit moment ook op een ander gebied.Momenteel zijn ook andere instanties bezig met het in kaart brengen van de beschikbare en in praktijk daadwerkelijk gebruikte meetinstrumenten; ForCa is zon instantie.Elk item wordt gescoord met behulp van een ordinale driepuntsschaal (scores 2,1 en 0 gebaseerd op de mate waarin de persoonlijkheid en/of het gedrag overeenkomt met de itembeschrijving in de handleiding.Ondertussen kopen de bendes in Frankrijk goedkope autos, die bijna rijp zijn voor de sloop, die uitgerust zijn met een regulier nummerbord.De Akkoorden van Schengen en het vrije vervoer van personen en goederen maken de criminele en halflegale werkzaamheden in Zwitserland gemakkelijk.Volgens Jean-Christophe Sauterel, mediawoordvoerder van de kantonpolitie van Waadtland, hebben de Roma-bendes hun methodes vorig jaar voortdurend geprofessionaliseerd.
De twee laatste schalen meten dynamische factoren en zijn gerelateerd aan interventies en aanpassing aan de samenleving.
Dat een aanzienlijk deel van de delinquenten, die bij ons Zuidlanders, Roemenen of Oost-Europeanen genoemd worden, eigenlijk zigeuners zijn, verzwijgen de statistici, de politiek en de kwaliteitspers.
Voor de savry en J-soap is dit niet onderzocht (Borum, 2005; Prentky, 2003).Roma zouden vooral op de gebieden inbraakdiefstal, bedrog met tapijten, leren jassen en bij de verkoop van valse gouden sieraden actief zijn, zegt Martin Sorg, woordvoerder van de kantonpolitie Zürich.Bij de keuze voor een risicotaxatie instrument zoek vrouw trier moet gekeken worden naar het doel en het type delict waar het op gericht is en het moet voldoende waarde hebben voor de behandeling.Verder geldt voor het gebruik van alle instrumenten dat er rekening gehouden moet worden met het mogelijke verschil tussen de ontwikkelingsleeftijd en de kalenderleeftijd van de jongere.Het probleem met de zigeuners is in de eerste plaats dat ze statistisch gezien helemaal niet geregistreerd worden.Voorspellingen zijn gebaseerd op historische factoren en deze factoren liggen bij jongeren minder vast.Op 14-jarige leeftijd maken ze deuren op met inbrekerswerktuig.Zij zijn nog in ontwikkeling waardoor risicofactoren nog te beïnvloeden zijn of vanzelf verdwijnen omdat ze bij de adolescentiefase horen.In vergelijking met vorig jaar zijn ze agressiever geworden.Omdat er een verband bestaat tussen psychopathische trekken en gewelddadige en algemene recidive bij delinquenten adolescenten wordt de PCL-YV ook als risicotaxatie instrument gebruikt (Corrado, 2004; Das, 2004/2007).
[L_RANDNUM-10-999]