Alle persoonsgegevens die in het kader van vrouwen op zoek naar vrouwen in regensburg de schoonmaakster op zoek naar een baan in 4900 langenthal acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
Mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De NPO verwerkt geen persoonlijke gegevens van u via sociale media.Toestemming door het plaatsen van een vinkje: Bij het verwerken van een beperkt aantal persoonsgegevens, zoals het vragen van de naam en e-mailadres van het kind bij het inschrijven voor een nieuwsbrief, wordt toestemming gevraagd via het plaatsen van een vinkje door het kind.NPO verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de soort dienst of product die u gebruikt: Contactgegevens : Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres.Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de NPO weer.Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.Bij deze kinderen wordt ervan uitgegaan dat zij nog niet kunnen lezen en schrijven.NPO3 Contactformulieren Via de website van NPO3 kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over de programmas van NPO3.Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.
NPO en sociale media NPO heeft een aantal sociale media-accounts: op Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus,.
De Gebruiker vrijwaart de NPO tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op auteursrechten, privacy schendingen, morele rechten, portretrechten etc.).
NPO Radio Periodieke acties Bij de radiozenders worden regelmatig acties georganiseerd zoals prijsvragen, stemmen op uw favoriete muziek, online veilen en bieden op producten en diensten en het delen van een verjaardag of iemand feliciteren via de radio.Gegevens over uw deelname aan periodieke acties : Dit zijn gegevens zoals uw deelname aan een prijsvraag, een donatie, een veiling of de gegevens over uw verjaardag of die van een ander.De nieuwsbrieven kunnen, naast de bij Zapp gevraagde informatie, incidenteel informatie over andere (internet)activiteiten van de publieke omroep bevatten.Noodzakelijk voor onze dienstverlening: Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens de NPO uitvoert.De Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden.4 Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content en de Omroepplayer berusten bij de NPO.Toestemming bij kinderen Zappelin richt zich op kinderen van 2 tot en met 5 jaar.Nieuwsbrieven bevatten bijvoorbeeld informatie over omroepactiviteiten, enquêtes en interessante informatie over aan de radiozender gerateerde onderwerpen.Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de NPO is verkregen.In gevallen die niet voorzien zijn in de (gebruiks)voorwaarden beslist de NPO.

[L_RANDNUM-10-999]