machine is name gemeentelijke obligaties vervaldatum of target machine.
o Geeft de proces-id weer die bij elke verbinding hoort.
Niet in NOT Operator.Usage: pspasswd -u Username -p Password Username NewPassword computer Direct PsPasswd to perform the command on the remote computer or computers specified.x Show processes, memory information and threads.Schakelopties kunnen vooraf zijn ingesteld met de omgevingsvariabele dircmd.W32tm /ntpte NTP-tijdsepoche Een zoek sex partner nz NTp-systeemtijd in intervallen van (2-32) vanaf 0 uur op in een leesbare indeling omzetten.replaceremoteprefix job old_prefix new_prefix All files whose URL begins with old_prefix are changed to use new_prefix Note that bits currently supports http/https downloads and uploads.
Opmerking: de octale notatie kan verwarrend zijn: 08 en 09 zijn geen geldige getallen omdat 8 en 9 geen geldige octale cijfers zijn.
New Klassennaam(parameterlijst de aanroep levert een instantie van klasse op: een object voorbeeld: Kandidaat arjan; arjan new Kandidaat Arjan Kok "Breda een klassenaam begint altijd met een hoofdletter en het is gebruikelijk om boer zoekt vrouw 8 12 14 geen underscores te gebruiken.Exit Het programma CMD.configureert de accuratesse van de interne klok die w32time als bron neemt wanneer de tijd niet bij de geconfigureerde bronnen kan ophalen.Exe dism_opties WIM_opdracht WIM_argumenten dism.Als een opdrachtregel wordt uitgevoerd waarvan het eerste gedeelte geen extensie bevat, gebruikt CMD.De weergave is als bij /N, waarbij de korte naam voor de lange naam wordt geplaatst.
Exe to retrieve SIDs from the FileName file.


[L_RANDNUM-10-999]