1, de seksuele moraal lag toentertijd duidelijk anders dan.
Zie ook boer zoekt vrouw jeroen Externe links Bronnen, noten en/of referenties.C.R.M.
het kinderporno artikel - buiten beschouwing gelaten).
American Psychiatric Association Statement Diagnostic Criteria for Pedophilia (PDF).Zo had de nvsh een Werkgroep Pedofilie die jarenlang het tijdschrift Naar Integratie Kinderseksualiteit ( niks ) uitbracht.De contacten tussen de volwassen man en de jongen werden wel op Grieks aardewerk (bijvoorbeeld in drinkschalen) afgebeeld.2 Omdat de andere 8 vrouwen van Mohammed reeds weduwe of eerder gehuwd waren is het twijfelachtig of Mohammed zich primair aangetrokken voelde tot een jongere leeftijd.Het begrip pedofiel wordt echter ook gebruikt buiten de omschreven kaders.Pederastie (erotische relaties tussen mannen en jongens) wordt vaak verward met zowel pedofilie als homoseksualiteit maar is in feite wanneer de jongen minderjarig is en er daadwerkelijk seksueel contact plaatsvindt, te zien als een vorm van homoseksueel kindermisbruik.Overigens vormen de voorstanders geen homogeen blok en bestaan er verschillende zienswijzen over hoe pedofilie een plaats zou moeten hebben in de samenleving, zoals: Pedofilie accepteren als seksuele geaardheid (dus niet als ziekte of afwijking zonder aanpassing van de wetgeving.Bovendien kent men naast pedofielen, die al dan niet pedoseksueel zijn, in de context van kindermisbruik ook de gelegenheidsplegers en de antisociale plegers.Verhulst, Psychiatrie een inleiding (1987 uitgave Wolters-Noordhoff.S.Inhoud, begripsafbakening, pedofilie wordt vaak in verband gebracht met pedoseksualiteit en kindermisbruik, maar valt niet hiermee samen.
Richard, ' Sexual Deviance: Theory, Assessment, and Treatment', Guilford Press, 1997,.
Anderen schrikken terug voor juridische of sociale consequenties.In tegenstelling tot de psychiatrische definitie speelt in het strafrecht het alleen hebben van fantasieën en gevoelens niet mee, maar is een eenmalige handeling wél relevant.Verhalen uit Medina, Amsterdam, 2007, blz.Tot aan de 18e en 19e eeuw heerste in sommige plattelandsgebieden in Europa geslacht veranderen dating en Iran het fabeltje dat men "van een venerische ziekte kon genezen door de bijslaap (seksuele penetratie) met een dier of een klein meisje zoals heden ten dage in Zuid-Afrika in het.Onder 'gedraagt zich naar deze aandrang' kan verder ook worden verstaan het opzoeken van situaties met kinderen of het bekijken van kinderporno.In tegenstelling tot antisociale plegers zal een pedofiel geen gebruik van geweld maken, maar van het opbouwen van een relatie, al dan niet met het doel seksueel contact met het kind te hebben ( grooming ).Dit oneigenlijk gebruik en stereotypering van de term pedofiel heeft een aantal gevaren: Het gevaar wordt zo algemeen en het beeld zo beperkt, dat men de daadwerkelijke zieke personen en strafbare handelingen niet meer ziet.Romeinse Rijk was pedofilie, zij het uitsluitend in de omgang met slaven, een algemeen aanvaarde praktijk.Een voorbeeld is het in incestzaken veelvoorkomende scenario van een vader die zijn seksuele verlangens na bijvoorbeeld een echtscheiding niet kwijt kan en ten slotte seksuele toenadering tot zijn dochter zoekt.Een voorbeeld van een antisociale pleger die vaak ten onrechte voor pedofiel aangezien wordt is Marc Dutroux.
[L_RANDNUM-10-999]