488.; 8/ To which are added three sermons.
Vertaald naar de Arabische tekstuitgave van.
De verteller brengt een bezoek aan Versailles en treft het paleis aan, dat ondertussen een ruïne is geworden.Leben und Werke des Malers und Radirers Rembrandt van waar om te voldoen aan de in de munchen vrouwen Ryn / von.K.Amstelædami: apud.Sign.: 2883 G BH Ordonnantie door Burgemeesteren, Schepenen ende Raaden der stad Deventer op het invorderen en betalen van het poorteld, g'arresteert den - Deventer:.H.2e., ou l'on trouvera quelques additions, en particulies sur l'existence de Dieu.23.: ill.; 8/ Sign.: 2037 TL BH Sign.: 2037a TL Repr.Sign.: 1845 TL BH Nasser, Joh.Quum ordinariam linguæ Hebræ professionem in illustri Frisiorum Academia solenni ritu auspicaretur.x, 577.; 22 cm VII: Zevende deel, beginnende met den Tweden Oorlog met Engeland 1663, en eindigende met de Nijmeegsche vrede 1678.
Vandaar komt men te Bolsward, waar na de parade der burgerij op het stadhuis ten stadhuize een collation wordt aangeboden.
Colophon.2-3: Gedruckt bey Christian Ulrich Wagner.Tekst in het Latijn en Nederlands.Sign.: 2225 TL BH Kamphuyzen,.R.(Verhandelingen over eenige gewigtige stukken de natuurlyke godgeleerdheid betreffende in het Nederduitsch en in het Latyn geschreeven om te dingen naa den prys van het Stolpiaansch legaat; III.260.: ill.; 22 cm X: Byweetenschappen, enz.xlii, 448.; 22 cm I: Eerste deel, beginnende met de aankomst der Batavieren, en eindigende met het jaar 1354.Een verzoek te richten aan de provinc.210.; in-8 Ingebonden bij: Nederduitse en Latynse keurdigten,.37,.; in-9.VI, 423,.; 23 cm Ook verschenen.d.t.: 's Lands verydelde hoope.


[L_RANDNUM-10-999]